Fylkene Nord-og Sør-Trøndelag slås sammen til Trøndelag fylke fra 1. januar 2018. Kartverket vil fremdeles bli representert med kontor på Steinkjer og i Trondheim, men vil være ett «Kartverket Trøndelag» med felles ledelse.

Fylkeskartkontorene er i gang med å vurdere Kartverkets arbeid i nye Trøndelag. Ikke minst ser man på nye muligheter ved sammenslåing av fylkene og fylkeskartkontorene. Innen september skal fylkeskartkontorene legge fram en anbefaling om hvordan «Kartverket Trøndelag» skal organisere sitt arbeid.

Geodatasamarbeid i det nye fylket

I tillegg til intern organisering i Kartverket, er sammenslåing av Norge digitalt utvalg en viktig sak i 2017. Fylkesgeodatautvalgene har allerede hatt et fellesmøte. Det planlegges et nytt møte før sommeren. Målet er å få på plass et nytt fylkesgeodatautvalg og arbeidsutvalg, samt en felles geodataplan.