Høydesystemet er den referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet (moh.) for eksempel et fjell eller innsjø ligger.

Hvorfor nytt høydesystem?

  • NN2000 er ensartet og homogent og av kjent kvalitet for hele landet
  • NN200 er et felles vertikalt datum for Norge, Sverige og Finland
  • NN2000 avviker minimalt fra det nye europeiske systemet EVRF2007
  • NN2000 tilfredsstiller kravene til nøyaktige 3D-data og data fra laserskanning
  • NN2000 kan mer presist påvise middelvannstand som er viktig ved bygg- og anleggsvirksomhet ved sjøen
  • NN2000 er et viktig fundament for å rydde opp i gamle  lokale høydenett