Tidligere har Nittedal, Sarpsborg og Drammen kommune tatt i bruk direkteoppdatering av FKB-data i våre fylker.

Her er en oversikt over tidsplan fram til sommeren:

  • 2. mai: Hurum
  • 9. mai: Halden
  • 22. mai: Moss, Råde, Rygge, Våler
  • 6. juni: Aremark, Marker, Rømskog, Trægstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad og Hobøl
  • 12. juni: Rælingen

Se kommunevis tidsplan for innføring av SFKB (metadatakatalogen)

Sentral felles kartdatabase

Prosjektet Sentral lagring av FKB-data vil innføre lagring av FKB-data i en sentral database med direkteoppdatering fra kommunene.  Lagring i sentral base vil gi mulighet til å få ut ferskere data til alle brukere.

Om Sentral felles kartdatabase

Hvorfor sentral lagring av FKB-data?

Lagring av FKB-data i sentral base vil gi tilgang til mer oppdaterte og bedre kvalitetssikrede kartdata for alle.

Den forbedrede kvaliteten oppnås ved at:

  • Sentral base oppdateres direkte fra den etaten der endringen oppstår
  • Krav til dataene i basen defineres og valideres kun ett sted 
  • Det åpner for automatiske kontroller av data forvaltet i sentral base, for eksempel geometrikontroller og konsistenskontroller mot andre datakilder som Matrikkelen
  • Det muliggjør oppdatering av datasettet fra flere parter/etater samtidig