Det er viktig at vi får inn data til riktig tid. Det gjør at løypene våre for kontroll, endringsmerking og oppdatering i Sentral felles kartdatabase (SFKB) går så smidig som mulig.
Frem mot sommeren fokuserer vi på:

  • sy inn prosjektdata
  • sende ut grunnlagsdata til firma
  • få i gang aktuelle kommuner med direkteoppdatering i SFKB

Distribusjon av data vil skje i etterkant, enten via eksisterende løsning eller på ny løsning i Geonorge.no.

Se oversikt over FKB-planer for alle kommunene (pdf)

Eventuelle spørsmål kan rettes til FKB-ansvarlige ved Kartverket Oslo.