Hopp til innhold

Fagdag-organisere DOK i kommunen-Buskerud

2 Feb 2017
2 Feb 2017
Modum kulturhus
Rådhusveien 3, Vikersund
Kl. 8:45 - 15:00

Plan og temadatautvalget i Buskerud inviterer IT og kart/geodatapersoner i Buskerud til en ny fagdag om DOK som følger opp fagdagen «bekrefte DOK» fra 1. november 2016. Interesserte planleggere er også velkomne til fagdagen.

Last ned program

DOK er «det offentlige kartgrunnlaget» som Plan- og bygningsloven pålegger alle kommuner å forholde seg til fra 2016. DOK inneholder mange datasett. Kommunen forplikter seg til alltid å ha den mest oppdaterte versjonen tilgjengelig til enhver tid, og å bruke disse datasettene i sin planlegging.

Hvordan kan man best organisere dette i kommunen?

Vi inviterer til å høre på erfaringer fra andre kommuner og fra programvareleverandører og få råd og tips i eget arbeid.

Gratis fagdag

Arbeidet med å bekrefte DOK er lovpålagt. Fagdagen er derfor gratis slik at alle kan delta.

Påmelding kreves - og er bindende. Dette for blant annet å bestille riktig mengde mat, samt sende ut informasjon i for- og etterkant.