Boka «Sjøkartdirektør Jens Sørensens norske reiser» er en studie av den dansk-norske sjøkartdirektørens sommerreiser i Norge i årene 1705 og 1706. Da ble norskekysten fra Svinesund til Arendal oppmålt for første gang.

– Dette er både en historie om den norske hydrografiens fødsel og om den stridbare og ukuelige Jens Sørensen. Sørensen håndtegnede sjøkart ble dessverre gjemt bort, og han døde utskjelt, fattig og glemt i 1723, forteller arkivforsker og forfatter Torbjørn Ødegaard.

Ødegaard gjenfant ekspedisjonens journaler i Rigsarkivet i København. De håndtegnede sjøkartene til Jens Sørensen er oppbevart i Stavanger, i den historiske kartsamlingen til Kartverkets sjødivisjon.

Boka «Sjøkartdirektør Jens Sørensens norske reiser» inneholder også journaler og kart.

Støtte fra Kartverket

Utgivelsen har fått støtte fra Kartverkets sjødivisjon, og ett av forordene er skrevet av Evert Flier, direktør i sjødivisjonen fra 2010–2016.

Boka er utgitt på Kystforlaget, og kan kjøpes direkte via forlaget.

Se og last ned Sørensens kart

Kopi av Jens Sørensens håndtegnede sjøkart som er en del av Kartverkets historiske kartsamling, er lastet opp på Wikimedia Commons/Wikipedia, og kan fritt lastes ned derfra.

Se sjøkart over Oslofjorden og Skagerrak fra 1710. Håndtegnet av Jens Sørensen i omtrentlig målestokk 1:200 000.

Se sjøkart over Oslofjorden fra 1709. Håndtegnet i målestokk 1:500 000. Kartet er et utsnitt av Jens Sørensens kart A 14/10, sannsynligvis utgitt av det Dansk-Norske Søecartverket, forløperen til dagens Kartverket sjødivisjonen.

Se sjøkart over Østersjøene og landene rundt fra 1718. Håndtegnet av Jens Sørensen.

Se liste over historiske dokumenter og kart fra Kartverkets sjødivisjon på wikipedia.org.

EN MONA LISA: Jens Sørensen sitt håndtegnede kystkart «Brunlanes med Rakkebåene», som dekker strekningen Skagen via Gøteborg til Christiania og Arendal, er norsk sjøkarthistories «Mona Lisa», mener arkivforsker og forfatter Torbjørn Ødegaard.