Det er Kartverkets gamle arbeidsbåt MB Sjøfalk, benyttet til dybdekartlegging, som nå skal tjene Albania. Tirsdag 21. mars var det en seremoniell overdragelse av fartøyet i Durrës i Albania.

Samtidig ble anledningen benyttet til å signere en bilateral avtale mellom Albania og Norge, som gjorde Albania til medlemsland nummer 16 i PRIMAR. PRIMAR tilbyr global dekning av elektroniske sjøkart (ENC) til skipsfart verden over, og sjødivisjonen i Kartverket har operatøransvaret.

Prosjekt finansiert av UD

Kartverkets prosjekt med å hjelpe Albania å bygge opp sitt eget sjøkartverk, har pågått siden september 2014 og skal vare ut 2017. Prosjektet har en ramme på 10,2 millioner norske kroner. Utenriksdepartementet har finansiert måleutstyr og transport av båten ned til Albania. Kartverket har tatt kostnaden for å klargjøre fartøyet.

I hovedsak går prosjektet ut på å etablere kompetanse og kapasitet hos sjøkartverket i Albania. Ansvaret for nautiske oppgaver og produkter i Albania er todelt: Det albanske sjøkartverket Albanian Hydrographic Office har ansvar for kartlegging, bøyer, fyr m.m., mens det militærgeografiske instituttet (MGI) produserer kart. Begge instituttene er underlagt det albanske forsvarsdepartementet.

Planer for kartlegging

MB Sjøfalk er døpt om og heter nå Shqiponja, som betyr ørn. Når hun nå skal i drift vil prioriterte oppgaver være å måle opp farvannet utenfor Albanias viktigste havn i Durrës og ved Saranda, hvor det nå bygges en ny 180 meter lang kai for cruiseskip. Andre områder av kysten står i kø for å bli dybdekartlagt.

PRIMAR: En bilateral avtale mellom Norge og Albania ble underskrevet 21. mars 2017 og gjorde Albania til medlem i PRIMAR. Avtalen ble underskrevet av direktør Birte Noer Borrevik i sjødivisjonen og navy commander general-major Ylber Dogjani. Foto: Evert Flier

Skritt i riktig retning

– Sjøkartverket i Albania manglet ressurser, kompetanse, lokaler og utstyr. Dette prosjektet bringer dem et godt skritt framover, sier internasjonal rådgiver Evert Flier i Kartverket.

Det pågår utdanning av hydrografer: Én har fullført kurs i Nederland, og fikk være med Kartverket på sjømåling på Svalbard i 2015, én har vært på kurs i ti måneder hos det italienske sjøkartverket (Instituto Idrografico Della Marina), og én følger en kategori A hydrografikurs i 14 måneder ved universitetet i Genua. Sommeren 2016 ble det anskaffet løsninger for etterprosessering av data.

Første ENC produsert

På kartsiden har prosjektet gått etter planen, og det første elektroniske sjøkartet (ENC) ble produsert i 2016. Tre medarbeidere fra militærgeografiske instituttet (MGI) har vært hos PRIMAR for å lære om verktøyer for kvalitetskontroll og opplasting av data, og et kurs i papirkartproduksjon ble gjennomført våren 2016.

Etter planen skal tre medarbeider fra MGI få praktisk opplæring i marin kartografi hos det italienske sjøkartverket (Instituto Idrografico Della Marina) i slutten av mai 2017.

Båt reservert til dybdekartlegging

MB Sjøfalk, eller Shqiponja som hun nå heter, er en velegnet båt for albanerne. Den kan brukes både til kystnære dybdemålinger og til kartlegging på sokkelen. Båten har lugarkapasitet for tre personer.

– Det aller viktigste er at Albania nå får en båt reservert til dybdekartlegging, med permanent installasjon av utstyr. Etter opprinnelig plan skulle en båt i Albania som har andre hovedoppgaver, utrustes med multistråle-ekkolodd. Kort tid etter prosjektstart ble idéen om å overdra Kartverkets utrangerte MB Sjøfalk lansert, forteller Flier.

Båten er basert på et Tresfjord Atlantik 37 fra 2003, men er ombygd innvendig og forsterket for kartleggingsformål. Før fartøyet forlot Stavanger ble hun ferdig utrustet og gjort klar for sjømåling innen avreise. Dette arbeidet innebar mye jobb både med anskaffelser, installasjoner og testing.

Vannstandsmålere

– Det viktigste som gjenstår i prosjektet er anskaffelse og etablering av én eller to faste vannstandsmålere, i Durres og i Saranda i sør Albania. Vi er så heldige at Noralf Slotsvik fra sjødivisjonen fortsatt vil engasjere seg i denne delen av prosjektet, til tross for at han går av med pensjon i mars, sier Flier.

Les også: Albania nytt medlem i PRIMAR

Foto

Se bildealbum på Kartverkets Flickr-side.

Kontakt

Evert Flier
Internasjonal rådgiver i Kartverket
Tlf.: 51 85 88 81 / 413 68 899
evert.flier@kartverket.no

Sissel Kanstad
Kommunikasjonsrådgiver i Kartverket
Tlf.: 51 85 88 28 / 995 13 848
sissel.kanstad@kartverket.no