Automatisering og robotisering av transportsektoren er i rask utvikling verden over. Hvis selvkjørende systemer og automatiserte kjøretøyer skal tas i bruk kommersielt, må løsningene testes under skiftende værforhold, også i ekstremvær.

Det betyr at både testmiljø og kjøretøy må utvikles fra «autonomous» til «snowtonomous». Det finske prosjektet Aurora snowbox tilbyr snøtonom testkjøring på to nivå: På første nivå kan prototyper tidlig utprøves i testmiljø på sikrede strekninger. På andre nivå kan testene utføres i trafikken, ettersom finsk lovverk allerede muliggjør avansert automatisering på offentlige veier.

Testes i Troms

Aurora snowbox bygges i finsk Lappland. Testmiljøet skal utvides til å omfatte E8 også på norsk side fra Skibotn til Tromsø i første fase. Forbedring av E8 pågår for å tilfredsstille kravene til det offentlige testområdet.

Kartverket deltar i arbeidet og har startet samtaler med Finnish Geospatial Research Institute (FGI). Samarbeidet omfatter forskning og analyse innen satellittnavigasjon og intelligent transport, feilkilder som for eksempel radiosignal-forstyrrelser fra ionosfæren, samt fortetting av RTK-nettverket (basestasjonene som korrigerer satellittene ned til 1 cm).

Optimale forhold i Lappland

Forskningsmiljøene i Lappland har unik kompetanse innen teknologier som må tåle snø, is og kulde. Beliggenheten til testmiljøet Aurora snowbox muliggjør stabil testing under ekstreme vinterforhold:

  • 186 dager lang vintersesong (over 6 måneder)
  • Polarnatt varer i 25 dager
  • 116 dager under -10 grader
  • 51 dager under -20 grader
  • 9 dager under -30 grader
  • Snødybde mellom 0,5 - 1 m.

Se video om Aurora Snowbox: 

 

Les mer om samarbeidspartnerne i Aurora-nettverket (engelsk)

Mer om åpningen av Aurora Snowbox (engelsk)