Dette betyr at kommuner, fylkesmenn, andre offentlige etater og alle private som henter N50 Kartdata fra Kartverket, må forberede seg på å gjøre noen endringer i sine systemer.

En produktspesifikasjon som redegjør for endringene, vil være klar i midten av april og kan da lastes ned fra N50 Kartdata-siden på Geonorge.

Kartdatabasene N50 Kartdata, N250 Kartdata, N500 Kartdata, N1000 Kartdata, N2000 Kartdata og N5000 Kartdata leveres ukentlig på formatene SOSI, PostGIS og ESRI filgeodatabase (GML fra sommeren 2017).

De tilsvarende databasene leveres også ukentlig som raster på formatene GeoTIFF og MrSID.

N50 Kartdata er kartdatabasen som ligger til grunn for den landsdekkende kartseriene Norge 1:50 000.