– Medlemskapet i PRIMAR vil gi Albania flere fordeler: Landet får tilgang til kvalitetskontroll-tjenester for sine elektroniske sjøkart (ENC). Samtidig vil de få mulighet til støtte og opplæring i produksjon og kvaliteskontroll av ENC-er, sier PRIMAR-direktør Hans Chr. Lauritzen.

Gjennom medlemskapet i PRIMAR når også de albanske ENC-ene ut til sluttbrukere fra hele verden.

PRIMAR RENC

PRIMAR tilbyr global dekning av elektroniske sjøkart (ENC) til skipsfart verden over, og sjødivisjonen i Kartverket har operatøransvaret for PRIMAR. PRIMAR koordinerer og formidler ENC-er fra flere nasjoner og hydrografiske kontorer verden over, til internasjonal skipsfart gjennom et nettverk av distributører.

ENC-er tilgjengelig gjennom PRIMAR, er offisielle elektroniske sjøkart som tilfredsstiller IMO SOLAS' retningslinjer for papirløs navigasjon når kartene brukes i typegodkjente ECDIS-systemer.

Les mer om PRIMAR på www.primar.org.

Norge bygger opp sjøkartverk i Albania

Kartverket har pågående prosjekt hvor de skal med å hjelpe Albania å bygge opp sitt eget sjøkartverk. I hovedsak går prosjektet ut på å etablere kompetanse og kapasitet hos sjøkartverket i Albania, og egen arbeidsbåt til dybdekartlegging er overrakt det albanske sjøkartverket.

Les mer: Norge bygger opp sjøkartverk i Albania

Foto

Se album på Kartverkets Flickr-side.

Kontakt

Hans Chr. Lauritzen
Direktør PRIMAR i Kartverket
E-post: hans.christoffer.lauritzen@kartverket.no
Tlf.: 51 85 88 78 / 926 84 543

Sissel Kanstad
Kommunikasjonsrådgiver i Kartverket
E-post: sissel.kanstad@kartverket.no
Tlf.: 51 85 88 28 / 995 13 848