Hopp til innhold

Nyheter

 • 9 Mar 2017

  ​Kartverkets mest populære karttjeneste lanseres i dag med nytt design og forbedret funksjonalitet. Nytt er også at eiendomsdata ligger inne i løsningen. Det beste med oppgraderingen? Alt er enda bedr...

 • 6 Mar 2017

  Kartverket har siden august 2015 arbeidet med kommunereform i en digital virkelighet. Gjennom et prosjekt i tre deler har Kartverket utviklet testløsningen for matrikkeldata, gjennomført kommunesammen...

 • 1 Mar 2017

  Det nye fagsystemet for elektronisk tinglysing blir satt i produksjon 18. april. For å sikre en smidig overgang til det nye fagsystemet vil vi oppfordre våre profesjonelle brukere til sende inn pågåen...

 • 22 Feb 2017

  Kartverket og StartupLab skal samarbeide om å dyrke fram vekstkraftige teknologibedrifter.

 • 22 Feb 2017

  Kartverket har nærmere 1200 kontinuerlig oppdaterte offisielle norske elektroniske sjøkart, såkalte ENC-er, i sin kartdatabase. Disse og 14 000 ENC-er fra resten av verden, er kun noen tastetrykk unna...

 • 6 Feb 2017

  Når to kommuner blir én må innbyggerne i begge kommuner flytte digitalt, fordi den nye kommunen får nytt kommunenummer og grenser. En utfordring for både kommunale og statlige virksomheter og privat I...

 • 2 Feb 2017

  – Geografiske data er uunnverlege i vår kvardag, og dei kan gi moglegheiter for omstilling og nyskaping i arbeidslivet, seier Celine Buisson Rosvold i Kartverket. Korleis kan desse dataa brukast til i...

 • 1 Feb 2017

  I forbindelse med Kartverkets lansering av et fullskala fagsystem for elektronisk tinglysing, 18. april, vil pilotprosjektet avsluttes. Siste frist for innsending av pantedokumenter med signerte gjenp...

 • 30 Jan 2017

  – Dette er stort for oss! Dette har vi jobbet lenge for, sier daglig leder Kristian Bjerkli i GeoSubSea, stolt. Firmaet er første godkjente leverandør av hydrografiske data til Kartverkets offisielle ...

 • 20 Jan 2017

  Oversvømmelser og stormflo kan fort være noe vi må bli vant til, skriver Nansensenteret, Bjerknessenteret og Kartverket i et debattinnlegg i Bergens Tidende.

 • 3 Jan 2017

  Historien om sjøkartdirektør Jens Sørensen sine reiser i Norge i år 1705 og 1706, er samlet i bokform. – Å trygge farleden for de sjøfarende var hans livsprosjekt, sier forfatter Torbjørn Ødegaard om ...

 • 2 Jan 2017
  Kommunereform

  Nye Sandefjord er født

  Kartverket lenke hit

  Nyttårshelgen 2016-2017 ble Sandefjord, Andebu og Stokke den nye kommunen 0710 Sandefjord. Over 62000 innbyggere «flyttet digitalt» da kommunen fikk nye kommunenummer og grenser. Dette får betydning f...

 • 29 Des 2016

  Med elektronisk tinglysing vil tinglyste dokumenter få prioritet fra det øyeblikket de er registrert i grunnboken. Innsendte papirdokumenter får prioritet fra klokken 21.00 dagen de er mottatt til reg...

 • 15 Des 2016

  Leitar du etter ei gåve til den som har alt? Og som kan ordnast heilt i siste liten? Her er Kartverkets julegåvetips. God jul!

 • 7 Des 2016

  Alle som skal ta båtførarprøven vil frå no av kunne boltre seg i fire nye sjøkart-utsnitt under eksamen, basert på hovudseriekart frå Kartverket.