NN2000 i Møre og Romsdal

I 2014 målte vi Sunnmøre sør og Sunnmøre nord, medan Romsdal og Nordmøre vart målt hausten 2015. Det gjenstår framleis nokre målingar, i form av nivellement og vasstandsoverføringar i 2016, for at formelen for alle kommunane skal bli komplett.

Overgangen for kvar einskild kommune vil i størst mogleg grad gå føre seg i samband med FDV-runden (vedlikehald av FKB) i 2016.

FKB-data blir då konvertert til NN2000 og lagt ut på Norge digitalt distribusjonsserver for nedlasting, etter kvart som dei er klare. Laserdata blir konvertert til NN2000 og lagt inn i den nye forvaltningsløysinga for laserdata.

Ta i bruk NN2000

Det finns mykje nyttig informasjon om overgangen på Kartverkets sentrale nettsider:

Tidspunkt for overgang

Tabell med planlagt overgangsdato for kvar kommune. Det kan kome justeringar på tidspunkt, det vil då bli publisert her.

Kommunevis overgang til NN2000 
GeovekstprosjektKommunarPlanlagt dato for overgang
NN2000 - Sunnmøre sør - LACHMRN1 Ørsta og Volda

Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven

Gjekk over 22. april 2016

Ca 1. januar 2017

NN2000 - Sunnmøre nord – LACHMRN2 Ørskog, Skodje og Vestnes

Rauma, Norddal, Stordal, Stranda og Sykkylven

Ålesund, Sula, Giske Haram og Sandøy

Gjekk over 22. april 2016

Gjekk over 1. juli 2016

Våren 2017

NN2000 – Romsdal – LACHMRN3

Midsund

Aukra, Fræna og Eide

Molde

Averøy og Nesset

Gjemnes

Ca 1. januar 2018

Gjekk over 1. september 2016

Gjekk over 20. oktober 2016

Gjekk over 15. november 2016

Gjekk over 28. november 2016

NN2000- Nordmøre – LACHMRN4

Kristiansund og Tingvoll

Sunndal

Surnadal, Rindal, Halsa og Aure

Smøla

Gjekk over 15. november 2016

Gjekk over 28. november 2016

Gjekk over 15. desember 2016

Ca 1. januar 2018