Hopp til innhold

Fagdag temadata

6 Jun 2017
6 Jun 2017
Kartverket Molde
Grandfjæra 22B, 6415 Molde
Kl. 10:00

Hovudtema for fagdagen er temadata og klimatilpassing. Arrangør er plan- og temadatautvalget for Møre og Romsdal, i samarbeid med Kartverket Molde. Påmeldingsfrist: 30. mai.Program

9.30-10.00: Registrering og mineralvatn/kaffi

10.00: Velkommen

Del 1: Aktuelle data og programvare

10.05: «Anlegg med farlig stoff, eksplosivanlegg og storulykkeanlegg: hemmelige DOK-datasett?» ved Karen Lie, seniorrådgiver i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

10.25: «Data om skipstrafikk – hva vet vi egentlig om trafikken?» ved Frode Skjævestad; Geodatatjenesten i Kystverket

10.55: Beinstrekk

11.05: «DOK-data og programvare-bruk». Innlegg ved Norkart (ved Harald Huse) og Norconsult (ved Kjell Sandal)

11:50: Lunsj (enkel servering)

Del 2: Klimatilpassing i kommunal planlegging

12.30: «Klimaprofil for Møre og Romsdal» ved Dagrun Vikhamar Schuler, klimaforskar ved Meteorologisk institutt og NVE

13.00: Prosjektet «Klimatilpassing i Trøndelag og i Trondheim kommune» ved Ellen-Birgitte Strømø, koordinator for klimatilpassing, Trondheim kommune

13:40: Beinstrekk

13.50: «Miljøpakken: Moderne bytransport så du kan reise raskt og miljøvennlig» ved Tor Erik Jule Lian, Statens Vegvesen

14.35: «Korleis kommunen kan bruke data frå NVE i møte med framtidas klimaendringar» ved Terje Sylstad, NVE

Ca 15.00: Slutt