Kartverket har ifølge stedsnavnloven ansvar for å fastsette skrivemåten av blant annet gårdsnavn, bruksnavn og naturnavn.

Basskor og Kvernhustoppen

Den ene saken gjelder stedsnavnet Basskor / Basgård i Kvinesdal. I september fastsatte Kartverket at stedsnavnet skal skrives Basskor. Etter klager fra forskjellige parter ble skrivemåten i desember omgjort til Basgård. Nå fastslår Kartverket at skrivemåten likevel skal være Basskor.

Den andre saken gjelder Kvennhustoppen / Kvinnhustoppen i Bygland, hvor Kartverket først fastsatte skrivemåten til Kvennhustoppen, deretter til Kvinnhustoppen. Nå fastslår Kartverket at Kvennhustoppen er korrekt skrivemåte.

Etter klage fra Bygland kommune har Kartverket 04.05.2017 endret vedtaket til Kvernhustoppen.

Omgjering av tidlegare vedtak i namnesak 2015-08.pdf

- Vi beklager den situasjonen som har oppstått. Vi har et lovverk å forholde oss til, og vi vedgår at det forrige vedtaket ikke var i tråd med dette. Derfor var det nødvendig å gjøre om vedtakene, sier Karsten Lien som leder Kartverkets navneråd.

Kan påklages

- Det er spesielt formålsparagrafen i stedsnavnloven, om at skrivemåten ikke skal skygge for meningsinnholdet i navnet, som har vært sentral i beslutningen vår. Dessuten skal det tas utgangspunkt i den lokale uttalen av stedsnavnet, og vi skal følge gjeldende rettskrivingsprinsipper. Dette betyr at vedtakene må gjøres om. De nye vedtakene kan selvsagt påklages, og da vil det være ei klagenemnd som avgjør sakene, forteller Lien videre.

En tredje sak, Oppofta / Opofte i Kvinesdal, vil bli vurdert på nytt. Dette stedsnavnet er dannet av det eldre stedsnavnet Åpta i Farsund, og disse stedsnavnene kan ikke vurderes uavhengig av hverandre.

Vedtaket for Kvinesdal.pdf