Hopp til innhold

Nyheter

 • 21 Jun 2017

  Kartverket Kristiansand ber kommuner og andre parter i Norge digitalt i fylket om innspill til rullering av planen for perioden 2018 - 2021. Frist for tilbakemelding er 1. september 2017.

 • 21 Jun 2017

  På FGU-møtet 14. juni sto blant annet geodataplanlegging, plan- og temadata og sentral lagring av FKB-data på dagsorden. Nå er referat og presentasjoner tilgjengelig.

 • 8 Mai 2017
  Kartverket Kristiansand

  Innføring av Sentral FKB

  Kartverket lenke hit

  Totalt 11 kommuner i Aust- og Vest-Agder oppdaterer direkte i Sentral FKB. Søgne kommune i Vest-Agder var først ute av alle. De tok i bruk SFKB allerede 18. januar.