Hopp til innhold

Fylkesgeodatautvalg for Aust- og Vest-Agder (FGU)

6 Sep 2017
6 Sep 2017
Fylkeshuset i Kristiansand
Kl. 9:30 - 15:00

Medlemmene i FGU for Aust- og Vest-Agder innkalles til høstmøte. Hovedtema er drøfting av mottatte innspill til revisjon av Geodataplan for Aust- og Vest-Agder.Frist for innspill til Geodataplan 2018 - 2021 for Aust- og Vest-Agder er 1. september

Innspill til Geodataplan 2018-2021 for Aust- og Vest-Agder