Kartverket besluttet i 1997 å opprette en kartplan for modernisering av hovedkartserien for norskekysten.

Kartplanen har oversikt over sjødivisjonens prioriteringer av sjømåling og kartutgivelser både for
norskekysten og Svalbard.

9. utgave av kartplanen

Planen ble første gang utgitt i 1998, og har seinere blitt revidert i 1999, 2001, 2003, 2008, 2009, 2010, 2012 og 2014.

Den nåværende kartplanen er den 9. utgaven, som ble revidert i 2014. Den skal i hovedsak redegjøre for hvor det skal sjømåles de nærmeste åra.

Så lenge vi fremdeles finner uoppdagede grunner som er farlige for skipsfarten, vil sikkerhet for sjøfarende ha høyeste prioritet.

Les om sjødivisjonens planer

I kartplanen kan du lese mer om prioriteringene sjødivisjonen gjør for å sikre trygg ferdsel langs norskekysten og i norsk farvann.

Nedenfor finner du PDF-filer av 8. og 9. utgave av kartplanen. Det er den 9. utgaven som er den gjeldende kartplanen i dag, men 8. utgave har også relevant bakgrunnsinformasjon.