Generelt om Kartverkets data

Generelt om Kartverkets WMS-tjenester

Kartverkets åpne WMS-tjenester

 
Tema/DatasettGeonorge KartkatalogWMSKartinnsynProdukt- arkTegn- forklaringBruks- områdeBestillingNedlastingProdukt- spesifikasjonMetadata- GeonorgeMetadata - datasettMetadata - tjenesteGet CapabilitiesTema/Datasett
Havbunn skyggerelieff (blåskala) Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Kartverket.no (offisiell) Om WMS

Om Open WMS

Presentasjons- regel ark (egen)
Vis Vis Gratis data

BAAT
Ikke tilgjengelig WMS og Open WMS Datasett Vis Om WMS

Om Open WMS
Havbunn skyggerelieff (blåskala)
Kystnære dybdekurver Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Kartverket.no (offisiell) Dybdekontur

Tørrfall Grense

Kystkontur

Konstruert kystkontur

Presentasjons- regel ark (egen)

INT1 - Symboler og forkortelser
Vis Vis Gratis data

BAAT
Objektkatalog WMS og Open WMS Datasett Vis Om WMS

Om Open WMS
Kystnære dybdekurver
Dybdepunkt, grunner og skjær Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Kartverket.no (offisiell) Grunne

Skjær

Dybdepunkt

Presentasjons- regel ark (egen)

INT1 - Symboler og forkortelser
Vis Vis Gratis data

BAAT
Objektkatalog WMS og Open WMS Datasett Vis Om WMS

Om Open WMS
Dybdepunkt, grunner og skjær
Dybdeareal Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Kartverket.no (offisiell) Dybde arealer

Tørrfall arealer

Mudret arealer

Flytebrygger

Flytedokker

Tørrdokker

Presentasjons- regel ark (egen)

INT1 - Symboler og forkortelser
Vis Vis Gratis data

BAAT
Objektkatalog WMS og Open WMS Datasett Vis Om WMS

Om Open WMS
Dybdeareal

Tema/DatasettGeonorge KartkatalogWMSKartinnsynProdukt- arkTegn- forklaringBruks- områdeBestillingNedlastingProdukt- spesifikasjonMetadata- GeonorgeMetadata - datasettMetadata - tjenesteGet CapabilitiesTema/Datasett
GEBCO skyggerelieff (blåskala) Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
GEBCO

IBCAO
Fra WMS metadata

GEBCO plakat

IBCAO plakat
GEBCO

IBCAO
GEBCO

IBCAO
GEBCO Produkter

Nedlast IBCAO
GEBCO Dokumentasjon

IBCAO Tekniske Referanser
WMS og Open WMS Ikke tilgjengelig Vis Om WMS

Om Open WMS
GEBCO skyggerelieff (blåskala)
GEBCO skyggerelieff (gråskala) Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
GEBCO

IBCAO
Fra WMS metadata

GEBCO plakat

IBCAO plakat
GEBCO

IBCAO
GEBCO

IBCAO
GEBCO Produkter

Nedlast IBCAO
GEBCO Dokumentasjon

IBCAO Tekniske Referanser
WMS og Open WMS Ikke tilgjengelig Vis Om WMS

Om Open WMS
GEBCO skyggerelieff (gråskala)
Dybdekurver, havområder Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Kartverket.no Fra WMS

Presentasjons- regel ark (egen)

INT1 - Symboler og forkortelser
Vis Vis Gratis data

BAAT
Objektkatalog WMS og Open WMS Vis Vis Om WMS

Om Open WMS
Dybdekurver, havområder
Dybdepunkt, oversiktsdata Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Kartverket.no Fra WMS

Presentasjons- regel ark (egen)

INT1 - Symboler og forkortelser
Vis Vis Gratis data

BAAT
Objektkatalog WMS og Open WMS Vis Vis Om WMS

Om Open WMS
Dybdepunkt, oversiktsdata
Tema/DatasettGeonorge KartkatalogWMSKartinnsynProdukt- arkTegn- forklaringBruks- områdeBestillingNedlastingProdukt- spesifikasjonMetadata- GeonorgeMetadata - datasettMetadata - tjenesteGet CapabilitiesTema/Datasett
Dybdekartlagt områder - multistråle Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Fra 2011 (egen) Fra WMS

Presentasjons- regel ark (egen)
Vis Vis Kun ved bestilling Vis WMS og Open WMS Ikke tilgjengelig> Vis Om WMS

Om Open WMS
Dybdekartlagt områder - multistråle
Dybdekartlagt områder - enkeltstråle Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Fra 2011 (egen) Fra WMS

Presentasjons- regel ark (egen)
Vis Vis Kun ved bestilling Vis WMS og Open WMS Ikke tilgjengelig Vis Om WMS

Om Open WMS
Dybdekartlagt områder - enkeltstråle
Sjømåling i MAREANO Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Generelt

Årevis
Ferdig

Planlagt

Presentasjons- regel ark (egen)
Vis Vis Kun ved bestilling Vis WMS og Open WMS Ikke tilgjengelig Vis Om WMS

Om Open WMS
Sjømåling i MAREANO
D-celler Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Presentasjons- regel ark (egen)

D-EFGH...X celler Norge anno 2008 (egen)

D-celler anno 2000 (egen)

D-EFGH...X celler på s. 20-21

ENC oversikt
Fra WMS

Presentasjons- regel ark (egen)
Vis D-EFGH...X celler Norge anno 2008 (egen)

Om D-celler anno 2000 (egen)

D-celler fra WMS

Bestillingsinfo
Kun ved bestilling Ikke tilgjengelig WMS og Open WMS Ikke tilgjengelig Vis Om WMS

Om Open WMS
D-celler
Sjøkart Vis Om WMS - Ventetid ca. 1/2 min.

Om Open WMS - Ventetid ca. 1/2 min.
Om WMS - Ventetid ca. 1/2 min.

Om Open WMS - Ventetid ca. 1/2 min.
Som raster

På papir

Kartoversikt

Produkt- katalog

Fra EFS Kartoversikt
Rasterkart (egen)

Vektorkart (egen)

Fra INT1
Rasterkart

Vektorkart

På papir
Papirkart (utgår)

POD-kart
BAAT Vis WMS og Open WMS Rasterdata

Vektordata
Vis Om WMS

Om Open WMS
Sjøkart
Tema/DatasettGeonorge KartkatalogWMSKartinnsynProdukt- arkTegn- forklaringBruks- områdeBestillingNedlastingProdukt- spesifikasjonMetadata- GeonorgeMetadata - datasettMetadata - tjenesteGet CapabilitiesTema/Datasett
Stedsnavn Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Faktaark Ikke tilgjengelig Vis Kun nedlasting Vis Vis WMS og Open WMS Vis Vis Om WMS

Om Open WMS
Stedsnavn
Sjøgrenser Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Illustrasjonskart Områdene

Grensene

Område navnene

Grense navnene
Vis Vis Vis Vis WMS og Open WMS Sjekk Tilknyttede datasett helt til høyre Vis Om WMS

Om Open WMS
Sjøgrenser
Europakart Vis Om WMS

Om Open WMS
Om WMS

Om Open WMS
Illustrasjonskart Vis Vis Kun som WMS Vis Ikke tilgjengelig WMS og Open WMS Ikke tilgjengelig Vis Om WMS

Om Open WMS
Europakart
Norgeskart - grønntone Vis Om WMS

Om OpenWMS
Om WMS

Om OpenWMS
Produktark Vis

Eksempel kart
Vis Vis Vis Vis WMS og Open WMS Ikke tilgjengelig Vis Om WMS

Om Open WMS
Norgeskart - grønntone
Norgeskart - gråtone Vis Om WMS

Om OpenWMS
Om WMS

Om OpenWMS
Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Kun som WMS Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig WMS og Open WMS Ikke tilgjengelig Vis Om WMS

Om Open WMS
Norgeskart - gråtone
Tema/DatasettGeonorge KartkatalogWMSKartinnsynProdukt- arkTegn- forklaringBruks- områdeBestillingNedlastingProdukt- spesifikasjonMetadata- GeonorgeMetadata - datasettMetadata - tjenesteGet CapabilitiesTema/Datasett