Kvalitet har stått sentralt i vår virksomhet siden sjøkartlegging tok til i 1785. En kombinasjon av faglig dyktighet og nitidig arbeid har gitt brukerne tillitt til våre leveranser – noe som for oss innebærer et stort ansvar.

ISO-sertifisert

Vi ønsker å sikre kvalitet i leveransene våre gjennom systematiske kontroller i alle prosesstrinn – fra datainnsamling til ferdige sjøkart. Kartverkets sjødivisjon ble ISO-sertifisert for første gang i 2003, og holdningene og prinsippene som er referert i kvalitetshåndboken vår, gjelder for hele divisjonens virksomhet. Kvalitetssystemet er utarbeidet og blir videre utviklet etter retningslinjene i ISO 9001:2008.