Hopp til innhold

Nyheter

 • 15 Jun 2017
  Kartverket Tromsø

  Revisjon av Geodataplan for Troms

  Kartverket lenke hit

  Kartverket Tromsø ber kommuner og andre parter i Norge digitalt i fylket om innspill til Geodataplan for Troms 2018 - 2021. Frist for tilbakemelding er 1. september 2017.

 • 14 Jun 2017
  Kartverket Tromsø

  Fylkesgeodatautvalget for Troms

  Kartverket lenke hit

  Referat fra møte i FGU 24. mai er nå tilgjengelig. Av tema som sto på dagsorden kan nevnes status for kartleggingsprosjekt og orientering om kommende rullering av fylkets Geodataplan.

 • 11 Mai 2017

  FDV-avtalene har vært gjenstand for endringer de senere år. Det er derfor utarbeidet en ny versjon som sendes til partene for signering. Den nye avtalen erstatter gjeldende avtale.

 • 9 Mai 2017
  Kartverket Tromsø

  Sentral lagring av FKB i Troms

  Kartverket lenke hit

  I løpet av høsten tar 4 kommuner i bruk Sentral FKB (SFKB) i fylket. Det gjelder kommunene Lenvik, Målselv, Nordreisa og Tromsø. Ytterligere 5 kommuner vil ta i bruk SFKB i løpet av januar 2018.

 • 26 Apr 2017
  Kartverket Tromsø

  Omløpsbilder tilgjengelig!

  Kartverket lenke hit

  I 2016 ble det utført omløpsfotografering i Troms. Utfordrende værforhold i deler av sesongen gjorde at ikke alt det planlagte ble fotografert. Bildene er nå tilgjengelig i Norge i Bilder.