Hopp til innhold

Nyheter

 • 11 Mai 2017

  FDV-avtalene har vært gjenstand for endringer de senere år. Det er derfor utarbeidet en ny versjon som sendes til partene for signering. Den nye avtalen erstatter gjeldende avtale.

 • 9 Mai 2017
  Kartverket Tromsø

  Sentral lagring av FKB i Troms

  Kartverket lenke hit

  I løpet av høsten tar 4 kommuner i bruk Sentral FKB (SFKB) i fylket. Det gjelder kommunene Lenvik, Målselv, Nordreisa og Tromsø. Ytterligere 5 kommuner vil ta i bruk SFKB i løpet av januar 2018.

 • 26 Apr 2017
  Kartverket Tromsø

  Omløpsbilder tilgjengelig!

  Kartverket lenke hit

  I 2016 ble det utført omløpsfotografering i Troms. Utfordrende værforhold i deler av sesongen gjorde at ikke alt det planlagte ble fotografert. Bildene er nå tilgjengelig i Norge i Bilder.

 • 26 Apr 2017
  Kartverket Tromsø

  Kartleggingsprosjekt 2017

  Kartverket lenke hit

  Det er planlagt et FKB-C-prosjekt i Troms. Arealavgrensningen bestemmes ved hjelp av flybilder fra omløpsfotograferingen 2016. Det skal også gjennomføres et FKB-B-prosjekt i fylket.