Hopp til innhold

Nyheter

 • 20 Jul 2017

  Steinar Vaadal i Kartverket Tromsø overtar som fylkeskartsjef for Finnmark og Troms 1. august. Han overtar etter Arne Olav Berg som går over i annen virksomhet.

 • 20 Jul 2017
  Kartverket Tromsø

  Status kartleggingsprosjekt 2017

  Kartverket lenke hit

  FKB-B- fotografering er delvis utført i prosjektet som foregår i kommunene Harstad, Kvæfjord, Målselv, Balsfjord og Tromsø. Vi håper på mer stabilt vær slik at prosjektet kan fotograferes ferdig.

 • 15 Jun 2017
  Kartverket Tromsø

  Revisjon av Geodataplan for Troms

  Kartverket lenke hit

  Kartverket Tromsø ber kommuner og andre parter i Norge digitalt i fylket om innspill til Geodataplan for Troms 2018 - 2021. Frist for tilbakemelding er 1. september 2017.

 • 14 Jun 2017
  Kartverket Tromsø

  Fylkesgeodatautvalget for Troms

  Kartverket lenke hit

  Referat fra møte i FGU 24. mai er nå tilgjengelig. Av tema som sto på dagsorden kan nevnes status for kartleggingsprosjekt og orientering om kommende rullering av fylkets Geodataplan.