Hopp til innhold

Fylkesgeodatautvalget for Troms (FGU)

13 Sep 2017
13 Sep 2017
Kartverket Tromsø / Lync
Framsenteret
Kl. 12:00 - 14:00

Medlemmene i FGU for Troms inviteres til høstmøte. Hovedtema er drøfting av
mottatte innspill til revisjon av Geodataplan for Troms.Frist for innspill til Geodataplan 2018 - 2021 for Troms er 1. september.

Om innspill til Geodataplan 2018-2021 for Troms