Kartverket har informert om aktuelle saker og GIS-samarbeidet har informert om status og planer framover.

Alle møtene har hatt et innlegg om temadata fra en nasjonal dataleverandør fordelt på:

  • Riksantikvaren
  • NIBIO
  • Miljødirektoratet
  • NVE
  • Statistisk sentralbyrå og
  • Vegvesenet

Referat og presentasjoner fra regionmøtene 2017