De 4 kommunene oppdaterer nå FKB-data direkte i den nye løsningen SFBK. Data blir deretter synkronisert tilbake til en lokal kopi i kommunene ved hjelp av geosynkronisering. Dette vil gi bedre kvalitet og mer oppdaterte FKB-data til alle brukerne.

Sentral Felles Kartdatabase (SFBK)

En forutsetning for å ta i bruk geosynkronisering mot SFBK er unik ID på alle objekt. SFBK baserer seg på versjon FKB 4.6 og alle kommuner må oppgradere til FKB 4.6 for å ta i bruk sentral lagring.

Om Sentral Felles Kartdatabase

Status for Hedmark og Oppland

Kartverket Hamar jobber mye ut mot de 11 GIS-samarbeidene i Hedmark og Oppland. 7 samarbeid er gått over til FKB 4.6:

 • Nord-Østerdal
 • Hadeland
 • Hedmarken
 • Gjøvikregionen
 • Midt-Gudbrandsdal
 • Valdres
 • Lillehammerregionen

De resterende går over til FKB 4.6 i januar 2017:

 • Sør-Hedmark
 • SÅTE (Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner)
 • Elverum / Solør
 • Nord-Gudbrandsdal

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser).