Regionvise vedlikehold prioriteres

Vedlikehold i regioner som skal innføre SFKB vil bli prioritert. Eventuelle forsinkelser i SFKB-prosjektet kan føre til endringer i planen.

Det er ennå noe usikkert hva en vedlikeholdsrunde (FDV) for kommuner som har innført SFKB skal omfatte. Det kan bli aktuelt å låse data i SFKB for en kortere periode. Dette når Kartverket gjør nødvendige kontroller, opprettinger og oppdateringer.