Hopp til innhold

Nyheter

 • 8 Mai 2017

  I Hedmark tok 4 kommuner i bruk Sentral FKB allerede i desember 2016. Alle kommunene i de to fylkene, med unntak av en, skal etter planen oppdatere direkte i SFKB i løpet av 2017.

 • 25 Apr 2017
  Kartverket Hamar

  Regionmøter 2017

  Kartverket lenke hit

  Det var totalt cirka 250 deltakere på årets 11 regionmøter for Hedmark og Oppland. Referat og presentasjoner fra møtene er nå tilgjengelig.

 • 28 Mar 2017
  Kartverket Hamar

  Samarbeid om temadata

  Kartverket lenke hit

  Kommuner, Kartverket og andre fylkesetater i Hedmark og Oppland har inngått en ny samarbeidsavtale om felles tilgang til temadata. Samarbeidsavtalen omhandler også drift og utvikling av InnlandsGIS.

 • 28 Feb 2017
  Kartverket Hamar

  FDV-kalender 2017

  Kartverket lenke hit

  Vi opprettholder 2 vedlikeholdsrunder for Hedmark og Oppland også i år (vår og høst). Kalenderen er satt opp i samsvar med innføringsplan for Sentral lagring av FKB-data (SFKB).

 • 31 Jan 2017
  Kartverket Hamar

  Lærerik fagdag

  Kartverket lenke hit

  56 deltakere fra kommuner i Hedmark og Oppland deltok på fagdagen 12. januar. Tema var utlevering av eiendomsinformasjon fra grunnbok og matrikkel. Presentasjon fra fagdagen er nå tilgjengelig.