Klikk for større kart.png

Hovedårsaken til avvik mellom nytt og gammelt høydegrunnlag er den generelle landhevingen i Norge. Dette gjenspeiles i forskjellen i våre fylker.

Den generelle landhevingen i Norge er størst i området øst i Trysil. Landhevingen her er ca. 6 mm i året. Det er også her den største forskjellen mellom nytt og gammelt høydegrunnlag er registrert. Den er på hele 31 cm.

I resten av Oppland og Hedmark varierer forskjellen fra -5 til + 30 cm (stigende fra vest til øst).

Overgang til NN2000 i Hedmark og Oppland

Kartverket har konvertert alle høydebærende FKB-data og laserdata, kommunene har selv konvertert egne ledningsdata (VA-data).

Tabellen under viser dato for overgang til NN2000 i den enkelt kommune (GIS-samarbeid). Du kan også laste ned tabellen

Kommunevis overgangsdato for NN2000 i Hedmark og Oppland.pdf

Kommunevis oversikt for Hedmark og Oppland
Region / GIS-samarbeidKommuneOvergang
Hedmarken Hamar 15.6.11
Hedmarken Ringsaker 15.6.11
Hedmarken Løten 15.6.11
Hedmarken Stange 15.6.11
Midt-Gudbrandsdal Nord-Fron 15.7.11
Midt-Gudbrandsdal Sør-Fron 15.7.11
Midt-Gudbrandsdal Ringebu 15.7.11
Lillehammer Lillehammer 15.11.11
Lillehammer Øyer 15.11.11
Lillehammer Gausdal 15.11.11
Elverum-Solør Grue 1.3.15
Elverum-Solør Åsnes 1.3.15
Elverum-Solør Våler 1.3.15
Elverum-Solør Elverum 1.3.15
Gjøvik-Toten-Land Gjøvik 1.5.15
Gjøvik-Toten-Land Østre Toten 1.5.15
Gjøvik-Toten-Land Vestre Toten 1.5.15
Gjøvik-Toten-Land Søndre Land 1.5.15
Gjøvik-Toten-Land Nordre Land 1.5.15
Sør-Hedmark Kongsvinger 1.5.15
Sør-Hedmark Nord-Odal 1.5.15
Sør-Hedmark Sør-Odal 1.5.15
Sør-Hedmark Eidskog 1.5.15
Nord-Gudbrandsdal Dovre 1.5.15
Nord-Gudbrandsdal Lesja 1.5.15
Nord-Gudbrandsdal Skjåk 1.5.15
Nord-Gudbrandsdal Lom 1.5.15
Nord-Gudbrandsdal Våga 1.5.15
Nord-Gudbrandsdal Sel 1.5.15
Nord-Østerdal Rendalen 1.6.15
Nord-Østerdal Tolga 1.6.15
Nord-Østerdal Tynset 1.6.15
Nord-Østerdal Alvdal 1.6.15
Nord-Østerdal Folldal 1.6.15
Nord-Østerdal Os 1.6.15
Valdres Sør-Aurdal 1.6.15
Valdres Etnedal 1.6.15
Valdres Nord-Aurdal 1.6.15
Valdres Vestre Slidre 1.6.15
Valdres Øystre Slidre 1.6.15
Valdres Vang 1.6.15
Hadeland Jevnaker 1.7.15
Hadeland Lunner 1.7.15
Hadeland Gran 1.7.16
SÅTE1 Trysil 1.11.15
SÅTE Åmot 1.11.15
SÅTE Stor-Elvdal 1.11.15
SÅTE Engerdal 1.11.15

1 SÅTE; GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser).