Overgangen fra NN1954 til NN2000 vil i Nordland utføres samtidig med FDV oppdateringsrunder. Kommunene sender FKB-datasett i NN1954 og Kartverket konverterer disse til NN2000 før de returneres til kommunen. Kommunene må selv konvertere FKB-LedningVA og andre høydebærende datasett eid av kommunen.

Kartverket konverterer alle FKB-Laser datasett før innlegging i ny forvaltningsløsning for høydedata. Denne løsningen forventes klar for bruk i løpet av 2016. Parter vil få beskjed om denne forvaltningsløsningen via Kartverkets nyhetsbrev.

FDV ansvarlig ved Kartverket Bodø, Unni Antonsen, vil kontakte kommunene før konvertering med mer informasjon. Prosjektleder for NN2000 overgangen i Nordland, Christian Malmquist, vil svare på spørsmål til overordnet gjennomføringen av overgangen.

Kart og oversikter:

Mer informasjon om NN2000 og bakgrunnen for innføring, se:

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser).