Hopp til innhold

FDV-Årsmøter for Nordland

27 Mar 2017
30 Mar 2017
Lødingen, Bodø og Mosjøen
Kl. 10:00 - 16:00

Kartverket Bodø inviterer til årsmøter i Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) i Lødingen, Bodø og Mosjøen. Påmeldingsfristen er gått ut.FDV-årsmøtet i Lødingen

Hvor: Rådhuset i Lødingen

Når: 27. mars kl 10.30 - 16.00

FDV-årsmøtet i Bodø

Hvor: Fylkesmannen, Moloveien 10, møterom: Havørna

Når: 29. mars kl 10.30 - 16.00

FDV-årsmøtet i Mosjøen

Hvor: Rådhuset i Mosjøen

Når: 30. mars kl 10.30 - 16.00

Felles saksliste

Saksliste (med forbehold om små endringer):

 • Årsmøtesaker
  • Rapport
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Planlagt aktivitet
  • Revisjon av avtalens vedlegg
  • Andre saker som eventuelt ønskes behandlet av partene
 • Kartverket informerer
  • Sentral FKB
  • DOK (Det Offentlige Kartgrunnlaget)
 • NIBIO informerer
  • AR5
 • Eventuelt

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, bes meldt inn innen påmeldingsfrist (se Veiviser).

Reviderte vedlegg til FDV-avtalen vil bli sendt ut til Geovekstpartene før møtet.

Veiviseren

For spørsmål eller saker som ønskes behandlet på årsmøte kontakt: Unni Antonsen.