Hopp til innhold

Kartverket Bodø

Kartverket Bodø har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for Nordland.

Kontakt oss

Ansatte ved Kartverket Bodø

Telefon: 08700
Epost: bodo@kartverket.no

Besøksadresse
Moloveien 10, 5. etasje, 8002 Bodø

Post- og fakturaadresse
Kartverket Bodø, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Moloveien 10, 8002 Bodø

Tinglysing

Alle forespørsler om tinglysing rettes direkte til

Tinglysingen i Kartverket

Telefon: 08700
E-posttinglysing@kartverket.no

Kommunene

Kartverket Bodø skal dekke kommunene i Nordland.

Fagområder

Fagområder ved Kartverkets avdeling i Bodø

Geodatasamarbeid

Geodatasamarbeid i regi av Kartverket Bodø eller der Kartverket Bodø er deltaker

Nyheter

 • 19 Jan 2017
  Kartverket Bodø

  Digitale planregistre i Nordland

  Kartverket lenke hit

  Ved årskiftet hadde 24 kommuner i fylket opprettet digitalt planregister. Oppdatert kommunevis oversikt foreligger.

 • 29 Nov 2016

  Kurset ble avholdt i Bodø, Mosjøen og Lødingen. Nå er presentasjonene tilgjengelig.

 • 21 Nov 2016
  Kartverket Bodø

  Geodataplan vedtatt

  Kartverket lenke hit

  Geodataplan for Nordland 2017 - 2020 ble vedtatt av Nordland digitalt arbeidsutvalg 20. oktober. Planen inneholder status og omforente mål og tiltak innenfor fagområdet i fylket.

Se alle nyheter