Oversikta viser planlagd aktivitet, og endringar kan skje. Når dato, stad med meir er stadfesta vil påmelding vere mogeleg.

 

Møter og kurs for Hordaland og Sogn og Fjordane 2017
DatoType aktivitetRegion / kommunerHvorPåmelding / Kontaktperson
mars-april

Årsmøte FDV

Nord- og Midthordland Bergen Meir informasjon kjem
mars-april

Årsmøte FDV

Hardanger / Voss og Sunnhordland Rosendal Meir informasjon kjem
19. - 20.4

Fellesmøte FGU

FGU Hordaland og FGU Sogn og Fjordane Florø Meir informasjon kjem
(mai)

Årsmøte FDV

Sogn og ytre Sunnfjord Ikkje bestemt Meir informasjon kjem
(mai)

Årsmøte FDV

Indre Sunnfjord og Nordfjord (Sandane) Meir informasjon kjem