Hopp til innhold

Nyheter

 • 25 Apr 2017
  Kartverket Bergen

  Geovekstprosjekt 2017

  Kartverket lenke hit

  Det er starta opp tre geovekstprosjekt i 2017, to i Sogn og Fjordane og eit i Hordaland. Desse tre prosjekta er tildelt firma, og signaleringsarbeidet pågår.

 • 24 Apr 2017
  Kartverket Bergen

  Felles FGU-vårmøte 2017 i Florø

  Kartverket lenke hit

  Med spennande tema, dyktige foredragshaldarar og engasjerte deltakarar vart det gjennomført ei flott FGU-samling i Florø 19.-20.april.

 • 7 Apr 2017
  Kartverket Bergen

  Alle kommunane har gått over

  Kartverket lenke hit

  Felles kartdatabase (FKB) 4.6 er no innført i alle kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane. Os og Odda er dei første kommunane i Hordaland som har teke i bruk Sentral FKB.

 • 30 Mar 2017

  Arbeidet med adressering er godt i gang i begge fylkene, men for Sogn og Fjordane sin del er det enda et stykke igjen før målet er nådd.

 • 20 Mar 2017

  Årsmøta i Hordaland vart halden 14. og 21. mars i henholdsvis Bergen og Rosendal. No er presentasjonane tilgjengeleg.

 • 2 Mar 2017
  Kartverket Bergen

  NN2000

  Kartverket lenke hit

  Bergen gikk over til nytt vertikalt datum (NN2000) 1. mars. Dermed har alle kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane innført NN2000. Vi gratulerer!