Hopp til innhold

Fylkesgeodatautvalet for Sogn og Fjordane

28 Sep 2017
28 Sep 2017
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Njøsavegen 2, Leikanger kommune
Kl. 11:00 - 15:00

Årets høstmøte i FGU for Sogn og Fjordane vert halden i Leikanger kommune. Hovedtema på møtet er drøfting av utkast til Geodataplan for perioden 2018 - 2021.Fylket sin Geodataplan er eit styringsdokument for Noreg digitalt-samarbeidet.

Fylkesgeodatautvalet (FGU) prioriterar kva for satningsområder som skal satsast på i komande planperiode.

Planen vert revidert årleg, og vedtar blant anna:

  • kva områder som skal kartleggast
  • kva for beredskapstiltak som bør gjennomførast framdrift i adresseringsprosjekt og
  • digitalisering av plan

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser)

Veiviseren

Kontaktpeson ved Kartverket Bergen: Anne Lien