Hopp til innhold

3 Okt 2017
3 Okt 2017
Fylkesmannen i Hordaland
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Kl. 11:00 - 15:00

Årets høstmøte i Fylkesgeodatautvalet (FGU) for Hordaland vert i Bergen. Hovedtema på møtet er drøfting av utkast til Geodataplan for perioden 2018 - 2021.Fylket sin Geodataplan er eit styringsdokument for Noreg digitalt-samarbeidet.

Fylkesgeodatautvalet (FGU) prioriterar kva for satningsområder som skal satsast på i komande planperiode.

Planen vert revidert årleg, og vedtar blant anna:

  • kva områder som skal kartleggast
  • kva for beredskapstiltak som bør gjennomførast framdrift i adresseringsprosjekt og
  • digitalisering av plan

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser)

Veiviseren

Kontaktpeson ved Kartverket Bergen: Anne Lien