Hopp til innhold

Havnivå og klima

Havnivået endrer seg, nye havstrømmer oppstår, og issmeltingen endrer jordens tyngdefelt. Les om hvordan vi kartlegger klimaendringer.

Det globale havnivået stiger. Økte havtemperaturer og smelting av isbreer er de viktigste årsakene til dette.

Les mer

Synker havet eller hever landet seg? Landheving slik vi kjenner den i Skandinavia skyldes i hovedsak siste istid. Store mengder is lå over Skandinavia og trykket landet ned. Da isen smeltet, begynte l...

Les mer

Havstraumane oppstår når sola varmar opp vatnet og set det i bevegelse.

Les mer

Når isen smeltar på Grønland, skulle ein tru at havnivået stig her i nord, mellom anna langs norskekysten. Men vatnet vil tvert imot samle seg på den sørlege halvkula.

Les mer

Svalbard blir stadig høyere. Nye målinger forklarer hvorfor landhevingen er større enn det modellene forutser.

Les mer

Jordsystemet er i kontinuerlig i endring. For å overvåke endringene bruker vi stadig mer avanserte satellitter, måleinstrumenter og teknikker.

Les mer

Kartverket måler endringer og bevegelser på jorden med millimeters nøyaktighet fra et geodetisk jordobservatorium på Svalbard. Vi tar utgangspunkt i kvasarer, som er fjerntliggende himmellegemer.

Les mer

Forskere ved Kartverket har utarbeidet en ny oversikt over hvordan Norge beveger seg basert på data fra et landsdekkende nettverk av GPS-stasjoner.

Les mer