God planlegging er ein føresetnad for ein vellukka tur. Kor skal du? Kor går løypa sommars eller vinters tid? Kva er avstandane i kilometer og tid? Og kva slags kart treng du?

Turplanleggarar

På nettet finst det fleire gode kartløysingar for turplanlegging der du kan teikne inn turruta di. Der finn du turskildringar og interessante turelement i nærleiken av ruta du ønsker å gå. Kartet kan så skrivast ut om ønskeleg.

På Kartverket sitt digitale Norgeskart.no kan du både lage dine eigne turkart og skrive ut ein høgdeprofil for turen.

Praktiske tips og råd for meir turglede

På nettsidene til Turistforeininga finn du mykje nyttig informasjon om

  • Planlegging og ting du bør tenke på før turen
  • Klede og utstyr
  • Pakking av sekken
  • Tips til sjølve turen
  • Vedlikehald av klede og utstyr