• Kor skal du?
  • Kor går sommar- og vinterløypene?
  • Kva er avstandane i kilometer og tid?
  • Kva finst av serverings- og overnattingsstader undervegs?
  • Kva for kart treng du?
  • Kva treng du av utstyr?

God planlegging er ein føresetnad for ein vellukka tur.

Turplanleggarar

På nettet finst det fleire gode kartløysingar for turplanlegging der du kan teikne inn turruta di og finne turskildringar og interessante turelement i nærleiken av ruta du ynskjer å gå. Kartet kan så skrivast ut om ynskjeleg. Du kan også få gode tips til fine turar. På Kartverkets digitale norgeskart kan du også skrive ut ein høgdeprofil for turen.

Praktiske tips og råd for meir turglede

På nettsidene til Turistforeininga finn du mykje nyttig informasjon om

  • Planlegging og ting du bør tenke på før turen
  • Klede og utstyr
  • Pakking av sekken
  • Tips til sjølve turen
  • Vedlikehald av klede og utstyr