De nye utgavene av hovedseriekart nr. 1 Oslofjorden, Færder–Hvaler–Halden og havnekart nr. 470 Singlefjorden og Iddefjorden med Halden havn, ble utgitt 5. april 2017. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten

Tidligere utgave av sjøkart nr. 1 som ble utgitt 2016, er nå ugyldig. Kartet inngår i Kartverkets hovedkartserie.

Tilsvarende er tidligere utgave av havnekart nr. 470, som ble utgitt i 2011, ugyldig. Kartet inngår i havnekartserien.

Kartenes dekningsområder

Sjøkart nr. 1 dekker ytre Oslofjord med Bolærne og Fredrikstad i nord, til Nord-Koster og Strømstad i sør. Kartet er i målestokk 1:50 000.

Havnekart nr. 470 er i målestokk 1:25 000 og dekker Singlefjorden, Ringdalsfjorden, Iddefjorden og Halden by. Kart 470 har to spesialer, det vil si kartutsnitt i bedre målestokk (1:10 000).

Endringer

I kartene er det nymålinger i følgende områder:

  • Knivsøyholmen og Marmorvika.
  • Halden (Sauøysundet, Eskevika og Indre havn).
  • Skjærhalden (i kart nr. 1).

Kartet er oppdatert med hensyn til alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble trykt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Noen stedsnavn er endret etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnsregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser og tracings til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartene merket:

Hovedseriekart nr. 1: Utgitt av Kartverket 1992. Ny utgave 2017. POD: 5. april 2017. Rettet t.o.m. Efs nr 06/17.

Havnekart nr. 470: Utgitt av Kartverket 1964. Ny utgave 2017. POD: 5. april 2017. Rettet t.o.m. Efs nr 06/17.

Kartene har følgende begrensning:

Hovedseriekart nr. 1: SW hjørne: 58°53’48’’N, 010°31’00’’E, NE hjørne: 59°13’24’’N, 011°28’42’’E

Havnekart nr. 470: SW hjørne: 58°58.50’N, 011°09.72’E,  NE hjørne: 59°10.50’N, 011°28.92’E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkartene er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35