Hopp til innhold

Nyheter om sjøkart

 • 22 Feb 2017

  Sjøkart nr. 12 Lista–Svåholmen som dekker farvann i Vest-Agder og Rogaland, er utgitt i ny utgave. Flere områder er sjømålt på nytt og ny dybdeinformasjon er redigert inn i kartet. Tidligere utgave av...

 • 10 Feb 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 462 Svolvær–Kabelvåg havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 10 Feb 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 460 Bergen havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 27 Jan 2017

  Ny utgave av havnekart nr. 455 Stavanger og hovedsriekart nr. 132 Høgsfjorden–Lysefjorden gjør tidligere utgaver ugyldige. Hele havnekartet og vestre del av hovedseriekart 132 er nymålt.

 • 26 Aug 2016

  Nye utgaver av hovedseriekart nr. 8, 111, 121 og 126 gjør tidligere utgaver ugyldige. Sjøkartene dekker farvann i Aust-Agder, Nordfjord, på Sunnmøre og i Finnmark.

 • 26 Aug 2016

  Havnekart nr. 466 Tromsøysundet–Sandnessundet med Tromsø havn, er utgitt i ny utgave. Store områder i Tromsøysundet er sjømålt på nytt og redigert inn i kartet. Tidligere utgave av kartet er nå ugyldi...

 • 10 Aug 2016

  Nye utgaver av hovedseriekart nr. 10, 31, 83 og havnekart nr. 490, gjør tidligere utgaver ugyldige. Kartene dekker farvann i Vest-Agder, på Sunnmøre, i Troms og Ulvesundet og Måløy havn i Sogn og Fjor...

 • 1 Aug 2016

  Sjøkart nr. 33 Harøyfjorden–Molde og havnekart nr. 494 Nyhamna er utgitt i nye utgaver. Dette gjør tidligere utgaver ugyldig. Områder utenfor Nyhamna er sjømålt på nytt og redigert inn i kartet.

 • 1 Aug 2016

  Sjøkart nr. 1 Oslofjorden, Færder–Hvaler–Halden er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgave ugyldig. Et område ved Bolærne og områder ved Stømstad (Sverige) er sjømålt på nytt og redigert med n...

 • 1 Aug 2016

  Sjøkart nr. 60 Ranfjorden er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgave ugyldig. Et større område i indre del av Ranfjorden er sjømålt på nytt og redigert med ny dybdeinformasjon.