Hopp til innhold

Nyheter om sjøkart

 • 21 Mar 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 454 Kristiansund havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 7 Mar 2017

  Nye utgaver av hovedseriekartene nr. 14 Ogna–Tananger og nr. 16 Tananger–Stavanger–Skudenes, gjør tidligere utgaver ugyldige. Et stort område i kartene er nymålt.

 • 7 Mar 2017

  Nye utgaver av hovedseriekartene nr. 21 Selbjørnsfjorden–Bergen, nr. 23 Bergen–Fedje og nr. 119 Osterfjorden og Sørfjorden, gjør tidligere utgaver ugyldige. Områder i Bergen og på Askøy er nymålt.

 • 22 Feb 2017

  Sjøkart nr. 12 Lista–Svåholmen som dekker farvann i Vest-Agder og Rogaland, er utgitt i ny utgave. Flere områder er sjømålt på nytt og ny dybdeinformasjon er redigert inn i kartet. Tidligere utgave av...

 • 10 Feb 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 462 Svolvær–Kabelvåg havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 10 Feb 2017

  Ny utgave av sjøkart nr. 460 Bergen havn gjør tidligere utgaver ugyldige. Flere områder i havnekartet er nymålt.

 • 27 Jan 2017

  Ny utgave av havnekart nr. 455 Stavanger og hovedsriekart nr. 132 Høgsfjorden–Lysefjorden gjør tidligere utgaver ugyldige. Hele havnekartet og vestre del av hovedseriekart 132 er nymålt.

 • 26 Aug 2016

  Nye utgaver av hovedseriekart nr. 8, 111, 121 og 126 gjør tidligere utgaver ugyldige. Sjøkartene dekker farvann i Aust-Agder, Nordfjord, på Sunnmøre og i Finnmark.

 • 26 Aug 2016

  Havnekart nr. 466 Tromsøysundet–Sandnessundet med Tromsø havn, er utgitt i ny utgave. Store områder i Tromsøysundet er sjømålt på nytt og redigert inn i kartet. Tidligere utgave av kartet er nå ugyldi...

 • 10 Aug 2016

  Nye utgaver av hovedseriekart nr. 10, 31, 83 og havnekart nr. 490, gjør tidligere utgaver ugyldige. Kartene dekker farvann i Vest-Agder, på Sunnmøre, i Troms og Ulvesundet og Måløy havn i Sogn og Fjor...