Den tredje utgaven av Den norske los 7, Svalbard og Jan Mayen er på 378 sider.

Boken inneholder detaljerte seilingsbeskrivelser, opplysninger om havner, anløpssteder, ankerplasser og 255 kartskisser i stor målestokk. Videre en mengde, de fleste flyfoto. Av andre opplysninger kan nevnes informasjon om Svalbards historie, kvalitet på sjøkart, statlig administrasjon, informasjon til besøkende, grenser, sjøtrafikkforskrifter, beredskap mot forurensning, fiskeri, is, tidevann og strøm, verneområder, plante- og dyreliv, geologi, værtjenesten med klimastatistikker, farvannets oppmerking og samband.

Bind 7 er tidligere utgitt i 1988 og 1990. En engelsk utgave ble utgitt i 2011.

Boka er tilgjengelig på bokmål og engelsk:

Farvannsbeskrivelsen kan også kjøpes til redusert pris gjennom våre forhandlere, så langt beholdningen rekker.

Viktige rettelser til Den norske los publiseres fortløpende i Etterretninger for sjøfarende (Efs), tilgjengelig på kartverket.no/efs.

Melding om rettelser mottas med takk, og kan sendes til kundesenter@kartverket.no.