Den åttende utgaven av Den norske los 1, alminnelige opplysninger, er på 300 sider.

Boken inneholder en mengde opplysninger av interesse for seilasen, blant annet detaljer om sjøkartet, oppmerking, lover og forskrifter, lostjenesten, beredskap, sjøterritoriet, kystvakten, redningstjenesten, tollvesenet, fiske og fiskerisoner, radionavigasjonssystemer, vær og vind, geodesi, magnetisme, strøm og tidevann, miljø, kystseilas og sjømannskap, sjøveisregler, flagg og signalering, samt tabeller for de fleste mål. Et nyttig oppslagsverk til hjelp før, under og etter seilasen.

Bindet utgjør et nødvendig supplement til de øvrige bindene av Den norske los og bør alltid finnes om bord. Bind 1 er tidligere utgitt i 1955, 1962, 1972, 1981, 1986, 1997 og 2004.

Her kan laste ned Den norske los 1, alminnelige opplysninger (pdf – 27 MB).

Farvannsbeskrivelsen kan også kjøpes til redusert pris gjennom våre forhandlere, så langt beholdningen rekker.

Viktige rettelser til Den norske los publiseres fortløpende i Etterretninger for sjøfarende (Efs), tilgjengelig på kartverket.no/efs.

Melding om rettelser mottas med takk, og kan sendes til kundesenter@kartverket.no.