Den sjette utgaven av Den norske los 5, Rørvik–Lødingen og Andenes, er på 300 sider.

Boken inneholder detaljerte seilingsbeskrivelser, opplysninger om havner, anløpssteder, ankerplasser og 79 kart- og 5 kaiskisser i stor målestokk. Videre 192 bilder, de fleste flyfoto. Landgjenkjenninger og fyrtegninger. Opplysninger om kaier, marinaer, bunkers (olje- og vannfylling), skips- og båtverksteder og lokalt næringsliv. Av andre opplysninger kan nevnes informasjon om vind- og tidevannsstrømmer, farlige bølgeområder, vind-, nedbør- og temperaturstatistikk for de siste 30 årene og sjøfugl-, dyrelivs- og naturreservater.

Bind 5 er tidligere utgitt i 1958, 1969, 1977, 1986 og 1998.

Her kan du laste ned Den norske los 5, Rørvik–Lødingen og Andenes (pdf – 91,5 MB).

Farvannsbeskrivelsen kan også kjøpes til redusert pris gjennom våre forhandlere, så langt beholdningen rekker.

Viktige rettelser til Den norske los publiseres fortløpende i Etterretninger for sjøfarende (Efs), tilgjengelig på kartverket.no/efs.

Melding om rettelser mottas med takk, og kan sendes til kundesenter@kartverket.no.