Den sjuende utgaven av Den norske los 4, Stad–Rørvik, er på 376 sider.

Boken inneholder detaljerte seilingsbeskrivelser, opplysninger om havner, anløpssteder, ankerplasser og  93 kartskisser i stor målestokk. Videre 258 bilder, de fleste flyfoto. Landgjenkjenninger og fyrtegninger. Opplysninger om kaier, marinaer, bunkers (olje- og vannfylling), skips- og båtverksteder og lokalt næringsliv. Av andre opplysninger kan nevnes informasjon om vind- og tidevannsstrømmer, farlige bølgeområder, vind-, nedbør- og temperaturstatistikk for de siste 30 årene og sjøfugl-, dyrelivs- og naturreservater.

Bind 4 er tidligere utgitt i 1957, 1967, 1976, 1983, 1992 og 2004.

Her kan du laste ned Den norske los 4, Stad–Rørvik (pdf – 99,6 MB).

Farvannsbeskrivelsen kan også kjøpes til redusert pris gjennom våre forhandlere, så langt beholdningen rekker.

Viktige rettelser til Den norske los publiseres fortløpende i Etterretninger for sjøfarende (Efs), tilgjengelig på kartverket.no/efs.

Melding om rettelser mottas med takk, og kan sendes til kundesenter@kartverket.no.