Den sjuende utgaven av Den norske los 3, Jærens revStad, er på 492 sider.

Boken inneholder detaljerte seilingsbeskrivelser, opplysninger om havner, anløpssteder, ankerplasser og 155 kart- og 17 kaiskisser i stor målestokk. Videre 331 bilder, de fleste flyfoto, landgjenkjenninger og fyrtegninger. Opplysninger om kaier, marinaer, bunkers (olje- og vannfylling), skips- og båtverksteder og lokalt næringsliv er også å finne. Av andre opplysninger kan nevnes informasjon om vind- og tidevannsstrømmer, farlige bølgeområder, vind-, nedbør- og temperaturstatistikk for de siste 30 årene og sjøfugl-, dyrelivs- og naturreservater.

Bind 3 er tidligere utgitt i 1955, 1965, 1972, 1982, 3A og 3B i 1990 (norsk/engelsk), 2001 og 2006.

Her kan du laste ned Den norske los 3, Jærens rev–Stad (pdf – 40,2 mb).

Farvannsbeskrivelsen kan også kjøpes til redusert pris gjennom våre forhandlere, så langt beholdningen rekker.

Viktige rettelser til Den norske los publiseres fortløpende i Etterretninger for sjøfarende (Efs), tilgjengelig på kartverket.no/efs.

Melding om rettelser mottas med takk, og kan sendes til kundesenter@kartverket.no.