Den tredje utgaven av Den norske los 2A, Svenskegrensen–Langesund, er på 271 sider.

Boken inneholder detaljerte seilingsbeskrivelser, opplysninger om havner, anløpssteder, ankerplasser og 38 kart- og 18 kaiskisser i stor målestokk. Videre 193 bilder, de fleste flyfoto, landgjenkjenninger og fyrtegninger. Opplysninger om kaier, marinaer, bunkers (olje- og vannfylling), skips- og båtverksteder og lokalt næringsliv er også å finne. Av andre opplysninger kan nevnes informasjon om vind- og tidevannsstrømmer, farlige bølgeområder, vind-, nedbør- og temperaturstatistikk for de siste 30 årene, og sjøfugl-, dyrelivs- og naturreservater.

Bind 2 er tidligere utgitt i 1955, 1963, 1970 og 1980, og 2A i 1987, 1993 (norsk/engelsk).

Last ned Den norske los 2A, Svenskegrensen–Langesund (pdf – 39,5 MB).

Farvannsbeskrivelsen kan kjøpes til redusert pris gjennom våre forhandlere, så langt beholdningen rekker.

Viktige rettelser til Den norske los publiseres fortløpende i Etterretninger for sjøfarende (Efs), tilgjengelig på kartverket.no/efs.

Melding om rettelser mottas med takk, og kan sendes til kundesenter@kartverket.no.