Bakgrunn for Nasjonalt register over luftfartshindre

Kartverket er gjennom Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder pålagt å være registerfører. Den som bygger noe som er 15 meter (30 meter i områder for industri og næringsvirksomhet og i bymessige og tettbygde strøk) og høyere skal rapportere til Kartverket.

Visningstjenester for NRL

NRL er  tilgjengelig som en WMS-tjeneste med adresse http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nrl? Denne adressen kan benyttes for å vise NRL som et bakgrunnskart i GIS-programvare. NRL-WMS kan også lastes inn i Geonorges geoportal http://norgeskart.no/geoportal – velg «Add Layer» og skriv inn adressen til WMS-tjenesten.»

Luftfartshindrene vises også i Kartverkets kart:

Kartløsningen norgeskart.no fra Kartverket viser alle registrerte luftfartshindre.

Hvilke oppgaver har Kartverket

Kartverket er registerfører og er pålagt dette gjennom Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder. Normalt skjer registreringer samme virkedag som det meldes inn. Vi utfører også markkontroll av dataene og gjør kontroller ved hjelp av data fra andre kilder. I tillegg distribuerer vi data ut til brukere, etter forespørsel eller på regulær

Rapportering

Rapportering til registeret kan gjøres enten ved å bruke NRLs elektroniske registreringsskjema eller ved å laste ned skjema for melding om luftfartshinder på bokmål eller nynorsk (.odt), og sende det til Kartverket som brevpost eller vedlegg til e-post: nrl@kartverket.no.

For rapportering av kraftlinjer og andre linjehindre har vi laget et dokument som beskriver hvordan man kan gå fram (pdf).

Forskrift

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder regulerer hva som skal rapporteres til registeret.

Dekning

Dataene dekker fastlands-Norge med Svalbard og Jan Mayen, samt kontinentalsokkelen i forbindelse med oljevirksomheten. Det er luftfartsloven som definerer dekningsområde.

Bruksområde

Dataene egner seg for fremstilling av flykart, i flyplanlegging og i ”moving map”-systemer i fly og helikoptre. Det er viktig å merke seg at det forekommer feil og mangler i dataene, og de bør derfor kun benyttes som et supplement til andre sikkerhetstiltak under lavtflyging. 

Kvalitet

Registerets fullstendighet avhenger av at hindre er meldt inn fra hindereierne, selv om Kartverket utfører egne kontroller. Det er usannsynlig at alle objekter som berøres av forskrift er registrert, noe man må være klar over når man benytter dataene. Nøyaktighet for posisjon og andre egenskapsdata avhenger av kvaliteten på innmeldinger, og er varierende. Nøyaktighet for posisjon vurderes av Kartverkets ansatte og angis for hvert enkelt hinder. For de aller fleste objektene er nøyaktighet i plan 25 meter eller bedre.

Last ned

Her kan du laste ned seneste versjon av hele NRL på SOSI-format (zip). Kontakt Kartverket på telefon 08700 eller nrl@kartverket.no hvis du har spørsmål angående data fra NRL.