Innhold

Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet.

  • Høyde: Høydekurve (600 m ekvidistanse og terrengpunkt. Høydelag med ekvidistanse 600 meter.
  • Arealdekke: Hav, innsjø, elv, bre, åpent område, skog, myr, tettbebyggelse som flater. Mindre tettbebyggelse, og flyplass vises som punkt.
  • Samferdsel: Europaveg, riksveg, fylkesveg, kommunal veg, privat veg, jernbanestasjon, jernbane, bilferjestrekning, flyplasser og Hurtigruta. 
  • Stedsnavn: Navn fra Sentralt stedsnavnregister med kartografiske egenskaper.
  • Bygninger og anlegg: Kystfyr og lykt.
  • Administrative grenser: Administrative områder: Riks-, fylkes- og kommunegrense, grunnlinje og territorialgrense.
  • Restriksjonsområder: Nasjonalpark

Utsnitt av N2000 Kartdata

Ajourhold

Samferdsel ajourføres kontinuerlig, øvrige tema årlig eller sjeldnere.

Kilder

N1000 Kartdata

Nøyaktighet

+/- 2000 meter avhengig av tema