En forespørsel til arkivet er gratis. Du vil få tilbakemelding på hvilke bilder som treffer søkekriteriene dine og på om bildene finnes digitalt allerede eller om de må skannes inn. Først når du bestiller bilder hos oss, oppstår det kostnader for deg.

De fleste bildene i arkivet foreligger kun som analoge negativer og må skannes ved bestilling. Totalprisen for ett bilde skannet og levert via filemail er kr 1375, pluss mva.

Se priser og betingelser.

Les mer om sentralarkivet for flyfoto.

Gjelder din henvendelse en konkret eiendom, for eksempel i forbindelse med grensetvist eller lignende, fyll inn aktuelt fylke, kommune og gårds- og bruksnummer.

Skulle du være interessert i et større område, for eksempel en bydel eller et stort landskapsområde, setter du inn koordinaten i midtpunktet samt sender oss et kartutsnitt som viser hele området du er interessert i.

Etter at vi har mottatt forespørselen din, søker vi i arkivet for å finne de flybildene som eksisterer. Vi sender deg deretter oversikt pr e-post, og du kan da velge hvilke flybilder du ønsker å bestille. Dette er den bindende bestillingen.

Vi leverer kun digitale bilder på DVD eller elektronisk overføring. Ved store datamengder leverer vi også på ekstern harddisk.

For en rask saksbehandling er det viktig at du kun angir de årstall du er interessert i, samt gir en kort beskrivelse i hvilken sammenheng du trenger flybildene.